Handlekurv kr 0,00 0 item(s)

Du har ingen varer i handlekurven.

Delsum: kr 0,00

Kjøpsbetingelser

Følgende kjøp­ og salgsbetingelser gjelder for varer og produkter fra www.makeupyourmind.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse det samlede

avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er bl.a regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e­handelsloven og kredittkjøpsloven. Sett deg inn i

desse dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i desse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e­post.

 

Generelt

–        Normal leveringstid: 3-5 virkerdager fra pakken er sendt fra oss.

–        Du trenger ikke være innlogget for å handle

–        Vi tilbyr Klarna betalingsmåte med kredittkortbetalingsløsning og faktura

–        Pakker sendes via Postens pakkeløsning fra Bring.no

–        Vi leverer kun til Norge, unntatt Svalbard.

 

Makeup Your Mind blir definert som «vi» og hører til under firmaet:

Marna Haugen org nr 996282139

Majorstuveien 31 a, 0367 Oslo

epost: post@makeupyourmind.no

 

Gjennomføring av kjøp

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Du har likevel angrerett og kan benytte deg av denne ihht lov om angrerett.

For uavhentede paller som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunden debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende kr 180,­ eks mva.

 

Priser

Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer mva f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Prisene oppdateres jevnlig og selger reserverer seg mot evt feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

 

Angrerett

Ihht lov om angrerett av 1 desember Nr. 1052000 «Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har opfylt sin opplysningsplikt ihht Angrerettloven

og varen og angrerettskjema er mottatt, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig» Returkostnadene bæres av forbrukeren.

Sender du en mail og ber om å få ordren bekreftet avbrutt før pakking/sending og får en bekreftelse på dette fra oss, har du angret. Ta vare på den bekreftelsen i minst 14 dager.

Angrerettskjema sendes pr mail sammen med ordrebekreftelsen. Print ut denne og legg ved forsendelsen ved en evt retur. Produktet må være i sin ubrutte orginalemballasje og i samme stand

som du mottok det for å oppnå returrett.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til selger bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kan kunden godtgjøre at produktet ikke fungere som selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden

melde dette til selger innen en tidsramme to måneder til ett år etter mottatt produkt. Produkter som går som ferskvare har en rimelig reklamasjonsrett ihht holdbarhet.

 

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å

utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger desse utgiftene.

 

Betaling

Betaling av varer og produkter skjer via Klarna betalingssystem som tilbyr både kort­ og fakturaløsning. Ved manglende betaling av faktura står Klarna for betalingsoppfordring og evt inkassoinnkreving og deres egne gebyrsatser gjelder.

 

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som

selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt med grov uaktsomhet

eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn ved vilkårene i loven jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002­06­21 nr 34.

 

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Forbehold

Vi reserverer oss fra eventuelle skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på våre nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Force Majeur

Er Make up Your Mind forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller lignende, blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflink eller enhver annen

omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og

oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandør eller produsenter

som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.